Skip to content
Zajęcia logopedyczne Drukuj

 Image

Terapia logopedyczna przeznaczona jest dla dzieci

·       posiadających orzeczenie lub opinie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej uwzględniającą wskazanie do prowadzenia zajęć 

·       zakwalifikowanych do udziału w terapii podczas przesiewowych badań logopedycznych wykonywanych na początku roku szkolnego

·       na wniosek wychowawcy lub rodzica 

CELE TERAPII LOGOPEDYCZNEJ:

 

·       kształtowanie prawidłowej mowy uczniów pod względem gramatycznym, fonetycznym,

        leksykalnym

·       usuwanie wad i zaburzeń mowy

Terapia nie polega na samym przychodzeniu dziecka na ćwiczenia logopedyczne, ale niezmiernie ważne jest dokładne i systematyczne wykonywanie zaleceń logopedy w domu. Efektywność ćwiczeń w dużej mierze zależy od współpracy z domem, z rodzicami dziecka.

FORMY PRACY:


·       kształtowanie prawidłowego sposobu oddychania oraz doskonalenie sprawności aparatu
        oddechowego

·       podnoszenie sprawności motorycznej narządów aparatu artykulacyjnego

·       kształtowanie czucia ułożenia narządów aparatu artykulacyjnego

·       doskonalenie słuchu fonematycznego

·       kształtowanie prawidłowej artykulacji poprzez:

·       wywoływanie głosek w izolacji

·       wywoływanie głosek w sylabach

·       wywoływanie i utrwalanie głosek w nagłosie, wygłosie, śródgłosie wyrazów

·       utrwalanie głosek w wyrażeniach

·       utrwalanie głosek w zdaniach

·       utrwalanie głosek w opowiadaniach, zabawach, grach dydaktycznych a także w mowie
        spontanicznej

·       kształtowanie oraz doskonalenie zdolności komunikacyjnych

·       poszerzanie biernego i czynnego słownika dzieci

·       kształtowanie i doskonalenie umiejętność wypowiadania się

·       doskonalenie języka poprzez kształtowanie prawidłowej fleksji i składni

·       usprawnianie analizy i syntezy słuchowej oraz wzrokowej a także orientacji przestrzennej

ZASADY I ZNACZENIE WSPÓŁPRACY
Z RODZICAMI


·       rodzic wyraża pisemną zgodę na udział swego dziecka w zajęciach logopedycznych w danym roku szkolnym

·      czy podejmę decyzje, które pomogą mojemu dziecko w opanowaniu umiejętności prawidłowego mówienia?

Wyrażenie tej zgody jest równoznaczne z zobowiązaniem, że dziecko będzie uczęszczało na zajęcia regularnie. Każda nieobecność na zajęciach powinna być przez rodzica usprawiedliwiona (usprawiedliwienie wpisane do dzienniczka ucznia). Dwie nieusprawiedliwione nieobecności dziecka na zajęciach logopedycznych powodują skreślenie dziecka z listy uczestników.

·       rodzice mogą zawsze uzyskać informację o postępach dziecka w trakcie ćwiczeń oraz występujących trudnościach

·       logopeda udziela rodzicom wskazówek do pracy z dzieckiem w domu za pośrednictwem zeszytów ćwiczeń logopedycznych

·       rodzice kontynuują regularne ćwiczenia z dzieckiem w domu korzystając m.in. z zeszytów ćwiczeń, w których zapisywane są ćwiczenia narządów artykulacyjnych, umieszczany jest materiał językowy oraz zalecenia do pracy z dzieckiem

·       rodzice powinni cierpliwie zachęcać dziecko do wykonywania ćwiczeń, dostrzegać postępy i chwalić je. Konsekwencja w działaniu, nagradzanie i chwalenie zawsze przynoszą dobre rezultaty.

 

 

Niezapominajka


Statystyka

Dzisiaj26
Wczoraj422
Tydzień946
Miesiąc5679
Odwiedziło nas1283987

Kalendarz wydarzeń

« < Lipiec 2017 > »
P W Ś Cz Pt S N
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Rekrutacja kl.1

Informacje

Kącik webmastera

Nowości na stronie
28 Lipca 2017
Piątek
Imieniny obchodzą:
Innocenty,
Innocenta, Marcela,
Pantaleon, Samson,
Świętomir, Wiktor,
Wiktoriusz
Do końca roku zostało 157 dni.